Araudia

Europako politika energetikoak
• Europa 2020. Hazkunde adimendun, jasangarri eta inklusiborako estrategia.
• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/91 / EE Zuzentarauaren 2002ko abenduaren 16ko eraikinen energia-errendimenduari buruzkoa.
• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko 2009/28 / EE Zuzentaraua, 2009ko apirilaren 23an, energia berriztagarrien erabilera sustatzeko.
• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/29 / EE Zuzentaraua, 2009ko apirilaren 23an, berotegi-efektuko gasen isurien merkataritzaren erregimen komunitarioa hobetzeko eta zabaltzeko.
• 2010/31 / EU Zuzentaraua, eraikinen energia eraginkortasunari dagokiona.
• 2012ko ekainaren 25eko Kontseiluaren Europako Parlamentuko 2012/27 / UE Zuzentaraua, energia eraginkortasunari buruz.

Energía 5 iloveimg compressed

Estatutu markoa
• Energia berriztagarrien plana (PER) 2011-2020.
• Aurrezpen eta eraginkortasun energetikoaren ekintza plana 2011-2020.
• Energia elektrikoaren garraio sarearen plangintza energetikoa 2015-2020.
• 2012ko martxoaren 4ko 2/2011 Legea, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa.
• 15/2012 Legea, abenduaren 27koa, energia iraunkortasunari buruzko neurri fiskalak.
• 16/2013 Legea, urriaren 29koa, ingurumenaren gaineko zergaren inguruko neurri batzuk ezartzen dituena eta beste zerga eta finantza neurri batzuk hartzen dituena.
• 8/2014 Errege Dekretu Legea, uztailaren 4koa, hazkunde, lehiakortasun eta eraginkortasun neurriak onartzeko.
• 900/2015 Errege Dekretua, urriaren 9koa, norberaren kontsumorako eta produkziorako auto elektrikoaren hornidura duten auto elektrikoen hornidura eta baldintza administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak arautzen dituena.

Autonomi markoa

  • Euskadiko energia estrategia 2030.
  • Euskadiko mugikortasun elektrikoko plan integrala (2018-2020).
  • 226/2014 DEKRETUA, abenduaren 9koa, eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriari buruzkoa.
  • AGINDUA, 2015eko martxoaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien kontrola eta erregistroa arautzen dituena.

Gipuzkoa
• Gipuzkoa energia foru plana 2012-2015

 

Ingurugiroko udal ordenantza
• Indarrean dauden ordenantzak

Kontakturako telefonoa: 943 16 09 70