irudia

Helburua: emakumeen eta gizonen berdintasun arloko ematea, sarien helburua izanik azpimarratzea eta jendaurrean aitortzea Gipuzkoako lurraldeko enpresetan berdintasunaren eta kontziliazio erantzun kidearen alde egindako jarduketak.

•Zerga-egoitza Gipuzkoan duen merkataritza sozietate aurkeztu ahal izango da.
•Zuzkidura: 30.000 €, 5 proposamenik onenen artean banatua: (10.00, 8.000, 6.000, 4.000 y 2.000)
•Irizpideak:
a) Entitate hautagaiak emakumeen eta gizonen berdintasun arloan duen ibilbidea.
b) Jarduketaren berezko garrantzia; xede hauek dituen esperientzia, lana edo proiektua izatea: emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzea, eta baldintza egokiak sortzea bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko, erantzunkidetasunaren ikuspegitik begiratuta –baita gizonek zaintzan dutena ere–.
c) Aurrera eramandako jarduketak, esperientziak, lanak edo proiektuak gizartean dituen oihartzuna eta eragina
•Aurkezpen-epea ( elektronikoa) : azaroaren 22an
Info gehiago