Goierriko enpresen egoera azpimarratzekoa da. Izan ere, eskualde honetan punta-puntako enpresa-sarea dago, mundu mailan aitzindari diren enpresa ugari ditu, baina beren lanpostuak lor ezinak dira gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden taldeentzat. Horregatik, beharrezkoa da konponbideak bilatzea jarduera ekonomikoko beste esparru batzuetan.

Prestakuntza maila eskasa izateagatik bazterturik edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonak ezin dira eskualdeko enplegu merkatuko goi maila teknikora iritsi. Hori dela eta, baliabiderik gabeko edo baliabide gutxiko pertsonen poltsa bat sortzen ari da, lanpostu kualifikatu horietara irits daitezkeen pertsonen bizi-maila handiarekin kontraste handia egiten duena.

Guzti honekin, gizarte-kohesiorako arrisku larria identifikatzen da, Gipuzkoako eta Euskadiko gainerako lurraldeetan baino nabarmenagoa. Hori dela eta, beharrezkoa da gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonekin lan egitea, eta, horretarako, haien funtsezko gaitasunak, gaitasun teknikoak eta zeharkakoak hobetu behar dira, lan-merkatura ahalik eta gehien gerturatuz.

Proiektu honen azken helburua Goierriko gizarte eta eskualde-kohesioa hobetzea da, gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonen gaitasunak hobetzea bultzatuz, identifikatutako kolektibo horien, bereziki atzerritarren, arrakala eta gizarte-bazterketa ekidinez. Goiekiren ikuspegitik, gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden kolektiboen integrazio sozio-laboralerako konponbideak edo alternatibak eskaini nahi dira, eskualdean dauden desberdintasunak gainditzeko eta, azken batean, Goierriko gizartea osatzen duten pertsonen arteko desberdintasun-mailak murrizteko, Goierrin gertatzen ari den eten ekonomiko eta sozialaren pixkanakako handitzea arintzeko.

Ildo horretatik, proiektu honen helburu nagusia da parte hartzen duten pertsonek era guztietako gaitasunak hobetzea, entitate publiko edo pribatuetan praktikak eginez amaitzen den prestakuntza ibilbide baten bidez. Horretarako, oinarrizko prestakuntza-ekintza indartsu bat planteatzen da, 240 orduko prestakuntza gaztelaniaz eta matematika-gaitasunetan, pertsona horiei berez 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko aukera emango liekeena. Gainera, lorezaintzaren arloko prestakuntza-ekintza teknikoa planifikatzen da eta zeharkako gaitasunei buruzko prestakuntza-ekintza bat dago, hala nola komunikazioari, lidergoari edo talde-lanari buruzkoa.


Proiektuak lau fase izanen ditu, zortzi hilabete iraunen du eta 2022ko martxoaren 31n bukatuko da. Hona hemen egutegia:

 ElkarEkin egutegia

Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako proiektua da.