dirulaguntzak

Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutako diru-laguntzen
2016ko deialdia onartu da.

Gizarte Ekimenerako Laguntzak laburpena

Informazio Gehiago