GOIERRI ESKOLA

Azaroa


Mekatronika (profesionaltasun ziurtagiria 3. Maila)
Makineria, tresneria industriala eta ekoizpen-lerro automatizatuen lantokiko instalazioa kontrolatzea gauzatze-proiektu bat abiapuntu hartuz, eta martxan jartzea; zerbitzuan dagoen bitartean egin beharreko mantentze-lanak planifikatzea, kudeatzea edo egitea, instalazioak hobetzeko edo aldatzeko proiektu txikiak garatuz, betiere ezarritako arauak betez eta aurreikusitako kalitate-maila lortuz, eta instalazioaren segurtasun integrala eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa bermatuz.

Laneko web-orriak tailerra
Jakitea zer Webs, lana aurkitzeko, orrialdeetako tipoa daude eta haiek erabiltzen ikastea.

Profesionaltasun ziurtagiria tailerra
Zer dira eta zertarako balio dute. Nola aukeratu egokiena

Abendua

Konpetentzia gakoak,2. Mailakoak. Profesionaltasun ziurtagirientzako: matematika eta gaztelaina
Oinarrizko printzipioak gaztelaniaren erabileran. Matematika gaitasuna 2. Maila; Zenbakien erabilera problemen ebazpenerako, geometria aplikatzea problemen ebazpenean, aljebra aplikatzea problemen ebazpenean.

Curriculum vitae tailerra
Zer da, zertarako balio da, zenbat mota daude, atalak eta nola egin egokiena

Lanerako selekzio probak tailerra
Zer dira, zenbat mota daude, eta nola prestatu gainditzeko

Urtarrila

Autoezaguera tailerra
Gure helburu profesionaletako autoanalisis-a

Laneko web-orriak tailerra
Jakitea zer Webs, lana aurkitzeko, orrialdeetako tipoa daude eta haiek erabiltzen ikastea.

Otsaila

Enplegu bilaketako denboraren kudeaketa tailerra

Denboraren kudeaketako erremintak enplegu bilaketan erabili. Denboraren erabilera pertsonala analizatzea. Planifikatze eta programatzea ikasi.

Generoaren ikuspegia lan-merkatuan
Emakumeen zailtasunak mundu laboralean analizatzea, estereotipoak apurtzea