Agindu honetan ezarritako arauei jarraikiz, inbertsio subentzionagarriak izanen dira ekoizpen-prozesuan sartzeko makina-erremintak erosteko lurralde nazionalean egindako inbertsioak, baldintza hauetako bat betetzen badute:

 

  • Lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpen-ahalmena handitzea dakartenak.
  • Lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpena dibertsifikatzea produktu osagarri berrietan.
  • Lehendik dagoen establezimendu baten ekoizpen-prozesu orokorrean funtsezko aldaketa eragitea.

Laguntzak diru-laguntza gisa emanen dira.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa eta mugak:

  • Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen% 20, enpresa txikien kasuan;
  • Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen% 10, enpresa ertainen kasuan;


Hala ere, laguntza bakoitza 175.000 eurokoa izanen da gehienez makina bakoitzeko.

Entitate juridiko bakoitzak 300.000 euro jasoko ditu gehienez.
Laguntzak bateraezinak dira xede bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik heldu badira.

Diruz laguntzen ahal den makina-erreminta bakoitzaren gutxieneko zenbatekoa 70.000 eurokoa edo handiagoa izanen da (BEZa edo IGICa kenduta).

Informazio gehiago