Ekosistema bat eta antolakuntza-ingurune batzuk sustatzea, zerikusia duten alderdi guztien inplikazio erantzunkide eta partekatua integratzen dutenak: pertsonak (konpromisoa eta ongizatea), enpresa (konpromiso eta lehiakortasun iraunkorra) eta lurraldea (konpromisoa eta gizarte-kohesioa).

Programak 7 eranskin ditu:

 • II. eranskina: Lanerako toki eraldatzaileak, jasangarriak eta pertsonekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak garatzen ditut. Informazioa.
 • III. eranskina: Pertsonek enpresetan parte har dezaten bultzatzeko proiektuak. Informazioa.
 • IV. eranskina: Enpresetan bizitza osoko ikaskuntzaren bidez enplegagarritasunerako gaitasunak eta gaitasunak sustatzeko proiektuak. Informazioa.
 • V. eranskina: Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta bateragarritasun erantzunkidea integratzeko proiektuak. Informazioa.
 • VI. eranskina: Etorkizuneko enplegurako antolaketa eraldatzeko proiektuak. Informazioa.
 • VII. eranskina: Gipuzkoan bizitza osoko ikaskuntza sistemaren rola eta enplegagarritasuna indartzeko proiektuak. Informazioa.
 • VIII. eranskina: Gipuzkoako ekosistema sozioekonomikoan ezagutza sortu, transferitu eta partekatzeko proiektuak. Informazioa.

Dirulaguntzen zanbatekoa

Dirulaguntzak kostu hautagarrien %75 izango dira.

Betetzeko epeak

 • Eskaerak aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 7an, goizeko 12:00etan amaituko da.
 • Jarduerak hasteko epea: dirulaguntza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren barruan.
 • Proiektuen exekuzio data: 2023ko ekainaren 15a.
 • Proiektuak justifikatzeko data: 2023ko uztailaren 15a.