Industria arloa

Bateratu 2022 laguntza-programaren helburua Covid-19ak kaltetutako euskal industria-sarea sendotzea da. Zehazki, bateratzea eta/edo beste enpresa batzuekin xurgatzea bezalako kontzentrazio-ereduen alde egin duten enpresei, eta beren hazkundea eta sendotzea indartzeko inbertsio produktiboak egiteko prest daudenei.

Bideratu Berria laguntza programa zuzentzen zaie krisian dauden enpresak berregituratu eta berrabiarazteko proiektuei. Krisian dauden enpresen berregituratze-planetan jasotako berregituratze- eta berrabiarazte-neurriak sustatuko dira. Izaera industrial eta finantzarioko neurriak izan daitezke eta helburutzat izango dute enpresa horien bideragarritasuna berreskuratzea epe ertain eta luzera.

Bilakatu 2022 laguntza programaren helburua da Covid-19aren ondorioak jasan dituen euskal industria-sarea indartzea. Zehazki zuzentzen zaie Euskadin birlokalizatzeko ereduen alde egin duten enpresei, baldin prest badaude produkzio-inbertsioak egiteko eta inbertsio horien bidez beren jarduera dibertsifikatzeko negozio-ildo, produktu, zerbitzu, merkatu, eta abar berrien bila.