Industria arloa

Aukerak eta balio diferentziala

Programa honen xedea da Gipuzkoako enpresa sarearen aukerak, balio diferentziala eta iraunkortasuna sustatzeko laguntzak arautzea jarduera eremu hauetan:

.- Aukerak eta gaitasunak balio alorretan eraldatzea. Ikuspegi eskuin-ezkertia ahalbidetzen duten gaitasunak eta jarduerak sustatzea, bai egungo jardueraren ustiapena eta funtzionamendua, bai esplorazioa; aukera berriak sortzea, jardueraren eraldaketa sustatuz, jarduera berrien eta etorkizuneko enpresa eredu berrien balio ekarpenaren bidez.
.- Enpresa jardueraren jarraipena sustatzea. Enpresa jardueraren jarraipena eta sustraitzea susttzea testuinguru egoki bat sortuz eta garatuz, enpresa transmisioa ahalbidetzeko tresnak eta esparruak sortuko dituena, eta enpesak transmititzeko formulak babestu eta euskarria emango diena.
.- Enpresen arteko lankidetzarako dinamikak integratzea. Gaitasun lehiakorrak bultzatzea enpresen arteko lankidetzaren bitartez, proiektu jakin batzuak eta enrpesa aukera berriak garatzeko dimentsio egokia (merkatuei erantzuteko ahalmena) lortzeko.
.- Ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan integratzea. Gipuzkoako enpresa sarean onuragarria izango den testuinguru bat sustatzea, baliagarria izango dena balioa sortzeko, enpresak eraldatzeko eta ikuspuntu sistemikoa eta partekatua garatzeko, betiere ekonomia zirkularraren ikuspegitik.
.- Ekonomia sortzailea balioestea. Eskualdeko estrategiak, gaitasunak eta dinamikak landietzan sustatzea, horiek lurralde, gizarte, ekonomia eta ingurumen kohesio handiago bat eratzen lagundu dezaten.
.- Garapen jasangarria sustatzeko eta enprsen balio sozial partekatua sortzea. Balio sozial partekatua modu proaktiboan sortzearen aldeko testuinguru bat sustatzea, alderdi ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa Gipuzkoako enpresa jardueraren eraldaketan txertatuz.

Partaidetza red

DESKRIBAPENA
Programaren helburua da sustatzea kalitatezko enplegua, enpresen errotzea, lehiakortasuna, bere jarraitutasuna eta jasangarritasuna eta enpresetan pertsonen partaidetza aktibo, eraginkor eta erantzunkide baten bitartez.

DIRULAGUNTZAREN XEDE DIREN JARDUERAK
Diruz laguntzeko moduko jarduketak izango dira:

II. Eranskina: Ezartzeko prozesuak.

III. Eranskina: Ikerketakoak eta arlo hauen garapenekoak: tresnak, metodologiak, lanabesak, ebaluazio sistemak, hedapena, sozializazioa eta balorizazioa, eta esperimentazioa:
• partaidetza, kudeaketan
• partaidetza, erabaki estrategikoetan
• partaidetza, emaitzetan
• partaidetza, kapitalean.

Proiektu horiek proposatu eta garatu daitezke helburu hauek dituen jarduketa batetik: sendotzea eta garatzea antolakuntza-eraldaketa, lehiakortasuna eta jasangarritasuna, jarraitutasuna eta belaunaldi aldaketa, transmisioa, gizarte ekonomia, eta baita enpresa-berregituratze eta berrabiatze bereraino ere.

pdf Enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programa (539 KB)

resized nazioartekotzea II

% 50etik gorako esportazio-jarduera duten ETEentzako itzuli beharrik gabeko dirulaguntza posizio ahulagoa duten merkatuetan enpresaren lehia-maila hobetzeko.
Sakondu programak nazioartekotze-maila handia duten euskal enpresei laguntzen die presentzia txikia duten edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen. Bere helburu nagusia da enpresen lehiakortasuna hobetzea, ikuspegi inklusiboago eta jasangarriago batetik sakonduz euren nazioarteko jardueran eta jasangarritasuna integratuz euren negozio-ereduan nahiz nazioartekotze-estrategian.

Sakondu programak itzuli beharrik gabeko dirulaguntza publikoak ematen ditu balio erantsiko zerbitzuen erabilpena sustatzeko. Laguntzak onartutako gastuaren % 50eraino iritsi daitezke, eta gehienez 45.000 €-koak izango dira enpresa bakoitzeko (gehienez hiru eskaera egin ahal izango dira). Eskaerak egiteko epea 2020ko urriaren 30ean bukatuko da edo bestela funtsak agortzen direnean.

  pdf Laburpen fitxa (543 KB)

 

Talentua

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea pertsonen gaitasunak eta ahalmenak sustatzeko enpresa,gizarte eta lurralde balio partekatuak sortzeko.
Diruz lagunduko diren jarduketak honelakoak izango dira: enpresetan ezarpen prozesuak bultzatzen dituzten proiektuak, baita ikerketakoak eta arlo hauen garapenekoak ere: tresnak, metodologiak, lanabesak, ebaluazio sistemak, hedapena, sozializazioa eta balorizazioa, eta esperimentazioa.

Proiektuak, enpresaren eta lurraldearen ekosistema indartzera bideratuta egongo dira, erdigune gisa pertsona jarriko duten lan testuinguruen diseinuaren eta garapenaren bidez; gaitasunak eta ahalmenak sustatuz, eta pertsonen eta enpresen ikaskuntzaren bidez; eta lurralde mailan heziketa, ekonomia eta gizarte eragileen arteko interakzioa indartuz, ondorengo kasuetan sartzen badira:

  • Ahalmen giltzarrien, zeharkako eta etorkizunekoen garapena sustatzeko mekanismoak sortzea pertsonentzat, enpresentzat eta lurraldearentzat, ikaskuntzaren bidez testuinguru egokiak sortuz, balio bereizgarria sortzeko aukera emanez (balio aniztasunak, gaitasun-mapak, talentu kritikoaren mapa, ezarri behar den talentu mota bakoitzeko estrategia…).
  • Enpresetan ikaskuntzaren kultura bat eta ikasteko dinamikak garatzea (ikasteko ibilbideak ad hoc garatzea pertsona bakoitzaren arabera; auto-erabilera eta laguntza irudia bezalako tresnen bidez; ikaskuntza lantokian bultzatzea; ikasten duten erakundeak; ikasketak egiteko komunitateak; heziketa duala duten karrera planak…), nazioarteko esperientziak barne.
    Prozesuak garatzeko metodologiak eta pertsonen balioa emateko sistematikak esperimentatzea, enpresaren helburuekin eta estrategiekin eta pertsonen antolakuntzekin koherenteak direnak (balio mapak…).
  • Estrategiak eta erakundeen eta enpresen esperimentazioa sustatzea, lan inguruneetan enpleguaren denbora banaketa eraldatzeko formula aurreratuak erabiliz.
  • Kalitatezko enplegua eta lanpostuak, enplegu jasangarria, etorkizuneko enplegua/lana eta mugikortasun soziala aztertzea.
  • Sustatzea eta gizarteratzea: ahalmen giltzarriak eta zeharkakoak; ikasten ikasteko ahalmenak, eta ekimenaren zentzua; ikasteko aukerak eta trebetasun zientifiko-teknikoak (ZTIAM) eta sozialak, erronka berriei eta etorkizuneko itxaropenei erantzuten diotenak.
  • Mekanismoak sortzea (orientazio profesionala, prestakuntza eskaintza, …), pertsonen gaitasunak erakundeen eta enpresen beharrekin uztartu ahal izateko.
  • Emakumeen enplegagarritasuna, integrazioa eta ahalduntzea sustatzen duten ekintza positiboak.
  • Prozesu desberdinak ikertzea, ebaluatzea, balioztatzea eta gizartean hedatzea, gizarte eta lurralde balio partekatuak lortzeko; erdigune gisa pertsona duten erakunde harremanen modu berriak garatzea; lantoki eraldatzaileak; ikaskuntza prozesu garatuak, etorkizuneko lana eta lotutako ahalmenak.

pdf Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza (544 KB)

resized nazioartekotzea I

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza atzerriko presentzia handitu nahi duten eta fakturazioaren % 50etik beherako esportazio-jarduera duten ETEentzat.
Zabaldu programaren helburua da nazioartekotze-maila handirik ez duten enpresei atzerrian duten presentzia handitzen laguntzea eta garapen jasangarria sustatzea nazioartekotze-prozesu osoan.

ZABALDU programaren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntza publikoak dira, eta helburutzat dute euskal enpresen sustapen- eta lan-jarduera sostengatzea, kanpoko merkatuetan duten sarpen-maila hobetzeko eta nazioartekotzeari aurre egiteko orduan izan ditzaketen zailtasun objektiboak gainditzeko.

Laguntzak onartutako gastuaren % 50eraino iritsi daitezke, eta gehienez 45.000 €-koak izango dira enpresa bakoitzeko (gehienez hiru eskaera egin ahal izango dira).

Eskaerak egiteko epea 2020ko urriaren 30ean bukatuko da edo bestela funtsak agortzen direnean.

  pdf Laburpen fitxa (544 KB)